Szkolenia BHP – co należy o nich wiedzieć

W błędzie są ci, którzy uważają, że szkolenia BHP to niepotrzebna strata czasu. Wiedza na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać nas w pracy oraz sposób postępowania w razie wypadków, może często uratować nasze zdrowie a nawet życie. Profesjonalne szkolenia BHP są nieodłącznym elementem nowoczesnej firmy.

(Nie taki przykry) obowiązek

Organizacja szkoleń z zakresu BHP jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Zgodnie z art. 207 Kodeksu pracy pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników. W tym celu powinien stworzyć odpowiednie warunki pracy oraz zadbać, aby każdy z pracowników odbył szkolenie z przepisów BHP.  Warto zauważyć, że szkolenia BHP, które jeszcze do niedawna traktowano wyłącznie jako nudne i bezwartościowe pogadanki, obecnie zyskały formę atrakcyjnych i bardzo przydatnych szkoleń. Świadczy o tym chociażby wykorzystanie przez instruktorów BHB filmów, ćwiczeń i zajęć warsztatowych.

Rodzaje szkoleń BHP

Możemy wyróżnić dwa rodzaje szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze z nich to szkolenia wstępne, przeznaczone dla pracowników, którzy rozpoczynają pracę. Co istotne, szkolenia wstępne muszą odbyć wszystkie osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie, bez względu na rodzaj podpisanej umowy (umowa o prace, o dzieło lub umowa zlecenie). Kolejny typ szkoleń to szkolenia okresowe. W związku z tym, że kurs BHP ma charakter czasowy, należy go cyklicznie powtarzać. Dopilnowanie stosownych terminów oraz organizacja kolejnych szkoleń, jest obowiązkiem pracodawcy.

Po co BHP?

Tematyka poruszana w trakcie szkoleń różni w zależności od charakterystyki zakładu pracy oraz pełnionego przez pracownika stanowiska. Celem kursów BHP jest przede wszystkim zapoznanie osób zatrudnionych w firmie z rodzajami zagrożeń specyficznych dla danego miejsca pracy. Na szkoleniu zostają poruszone zagadnienia dotyczące m.in. aktualnych przepisów prawnych, wdrożeń technologiczno-organizacyjnych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Zapoznaj się z pełną ofertą szkoleń na MySkills.pl